Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.winebooks.gr
Τρέχουσα τιμή : 8184243
Προηγούμενη τιμή : 3073893
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -62.44%