Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.papadopoulosflowers.gr
Τρέχουσα τιμή : 20083289
Προηγούμενη τιμή : 3911709
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -80.52%