Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.zerdes.gr
Τρέχουσα τιμή : 12939687
Προηγούμενη τιμή : 7118170
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -44.99%