Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.agrinvest.gr
Τρέχουσα τιμή : 6036661
Προηγούμενη τιμή : 2654016
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -56.04%