Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.videoseven.gr
Τρέχουσα τιμή : 119799
Προηγούμενη τιμή : 82989
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -30.73%