Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kava.gr/
Τρέχουσα τιμή : 10075009
Προηγούμενη τιμή : 5709669
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -43.33%