Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.cretashop.gr
Τρέχουσα τιμή : 940919
Προηγούμενη τιμή : 802674
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -14.69%