Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.spectra.gr
Τρέχουσα τιμή : 1862018
Προηγούμενη τιμή : 1062478
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -42.94%