Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.gfotis.gr/
Τρέχουσα τιμή : 4251975
Προηγούμενη τιμή : 2546123
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -40.12%