Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.notosbooks.gr
Τρέχουσα τιμή : 3965335
Προηγούμενη τιμή : 2329198
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -41.26%