Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.books.gr
Τρέχουσα τιμή : 207878
Προηγούμενη τιμή : 109127
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -47.5%