Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.zerbera-flowers.gr
Τρέχουσα τιμή : 7115233
Προηγούμενη τιμή : 12995041
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 82.64%