Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.flowers2u.gr
Τρέχουσα τιμή : 4059455
Προηγούμενη τιμή : 3599737
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -11.32%