Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.balloonissimo.gr
Τρέχουσα τιμή : 3592732
Προηγούμενη τιμή : 4349014
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 21.05%