Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.bonsai.gr
Τρέχουσα τιμή : 21612423
Προηγούμενη τιμή : 11950325
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -44.71%