Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.karamitsos.gr
Τρέχουσα τιμή : 12366954
Προηγούμενη τιμή : 4630008
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -62.56%