Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.plastona.com
Τρέχουσα τιμή : 9506286
Προηγούμενη τιμή : 4435260
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -53.34%