Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.neoxoritis.gr
Τρέχουσα τιμή : 12847361
Προηγούμενη τιμή : 8572871
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -33.27%