Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.basf.gr
Τρέχουσα τιμή : 7481477
Προηγούμενη τιμή : 1942252
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -74.04%