Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.villagepark.gr/
Τρέχουσα τιμή : 2530081
Προηγούμενη τιμή : 1034106
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -59.13%