Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.aderfia.gr
Τρέχουσα τιμή : 23072953
Προηγούμενη τιμή : 6807364
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -70.5%