Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.telxines.gr
Τρέχουσα τιμή : 19450533
Προηγούμενη τιμή : 10275120
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -47.17%