Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.bef.gr
Τρέχουσα τιμή : 12497538
Προηγούμενη τιμή : 5139311
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -58.88%