Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://agiosefraim.netfirms.com
Τρέχουσα τιμή : 1996
Προηγούμενη τιμή : 2299
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 15.18%