Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.flirtme.gr
Τρέχουσα τιμή : 6475870
Προηγούμενη τιμή : 2166664
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -66.54%