Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.velika.cjb.net
Τρέχουσα τιμή : 953
Προηγούμενη τιμή : 837
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -12.17%