Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://users.otenet.gr/~kpekonits/paleoselli/
Τρέχουσα τιμή : 8200107
Προηγούμενη τιμή : 4339
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -99.95%