Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.vourgarelinet.gr
Τρέχουσα τιμή : 4480570
Προηγούμενη τιμή : 2975225
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -33.6%