Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.travel-to-karpathos.com
Τρέχουσα τιμή : 6183028
Προηγούμενη τιμή : 3539439
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -42.76%