Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.katalogos-kritis.gr
Τρέχουσα τιμή : 553274
Προηγούμενη τιμή : 469662
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -15.11%