Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.santorama.gr
Τρέχουσα τιμή : 26565137
Προηγούμενη τιμή : 6681262
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -74.85%