Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.ideart.gr/
Τρέχουσα τιμή : 2539052
Προηγούμενη τιμή : 2537967
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -0.04%