Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.aquatic.gr
Τρέχουσα τιμή : 11617609
Προηγούμενη τιμή : 6115944
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -47.36%