Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://anastasia.7p.com/
Τρέχουσα τιμή : 45725
Προηγούμενη τιμή : 46477
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 1.64%