Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.palazzo.gr
Τρέχουσα τιμή : 6981615
Προηγούμενη τιμή : 4375815
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -37.32%