Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.web-greece.gr/hotels/xenia/
Τρέχουσα τιμή : 217322
Προηγούμενη τιμή : 86737
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -60.09%