Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.alexandros-hotel.gr
Τρέχουσα τιμή : 3813881
Προηγούμενη τιμή : 2009466
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -47.31%