Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.asterasvillas.gr
Τρέχουσα τιμή : 22929906
Προηγούμενη τιμή : 8381522
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -63.45%