Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.antiparosdimitra.gr
Τρέχουσα τιμή : 27090589
Προηγούμενη τιμή : 6052908
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -77.66%