Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.blueislandhotel.gr/gr/
Τρέχουσα τιμή : 6881497
Προηγούμενη τιμή : 4430895
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -35.61%