Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.oscar.gr
Τρέχουσα τιμή : 3800730
Προηγούμενη τιμή : 2866007
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -24.59%