Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.emmantina.gr
Τρέχουσα τιμή : 2444710
Προηγούμενη τιμή : 1437978
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -41.18%