Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.centralhotel.gr
Τρέχουσα τιμή : 3409948
Προηγούμενη τιμή : 1623996
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -52.37%