Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.aristoteleshotel.gr
Τρέχουσα τιμή : 3146480
Προηγούμενη τιμή : 3846650
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 22.25%