Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.pargatravel.eu
Τρέχουσα τιμή : 4752646
Προηγούμενη τιμή : 3843135
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -19.14%