Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.apodeltiosi.gr
Τρέχουσα τιμή : 1769116
Προηγούμενη τιμή : 25139070
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: + 1321%