Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.batis-sa.gr/
Τρέχουσα τιμή : 7932567
Προηγούμενη τιμή : 5947382
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -25.03%