Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.nmgeorgiadis.com
Τρέχουσα τιμή : 9475599
Προηγούμενη τιμή : 7496594
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -20.89%