Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.kliniki-veliki.gr
Τρέχουσα τιμή : 13116506
Προηγούμενη τιμή : 12473427
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -4.9%