Κατάταξη στο σύστημα της Alexa
Url : http://www.siemens.gr
Τρέχουσα τιμή : 1602906
Προηγούμενη τιμή : 827901
Τρέχον ρυθμός ανάπτυξης: -48.35%